2011. szeptember 10., szombat

Ábrahám és Izsák

Rembrandt (1606-1669) festményén (Ermitázs) Ábrahám éppen fiát, Izsákot készül feláldozni. A bibliai történet szerint Ábrahám száz éves korában lett egy fiú apja, egy napon pedig Isten azt a szigorú parancsot adta neki, hogy szeretett fiát vigye fel egy hegyre és ott ajánlja fel áldozatul. Az istenfélő Ábrahám semmit nem tagadott meg Urától, ám amikor éppen megcselekedte volna a szörnyű tettet, megjelent egy angyal, aki megálljt parancsolt neki. Nem könnyen érthető, talán elborzasztó részlet, amely több művészt is megfogott. A keresztény teológia ebben a történetben a fenntartások nélküli engedelmességet, és egyben Isten könyörületességét hangsúlyozza.

Nincsenek megjegyzések: