2012. március 28., szerda

Keresztút VIII.


VIII. Stáció: Jézus az Őt sirató asszonyokkal találkozik

„Ne énrajtam, hanem magatokon és fiaitokon sírjatok!” Mennyi okom volna, hogy magamon, lelkem elhanyagolt állapotán sírjak. Mily könnyen elaltatom lelkiismeretem szavát. Mily hamis érzelmekkel nyugtatom szívem, ha úgy érzem: valahogy csak megvagyok Istenemmel. De a környezetem, fiaim és lányaim, szomszédaim és a hozzám közel álló emberi világ rápillant-e a vele oly gyakorta szembejövő Krisztusra? Teszek-e valamit is azért – sopánkodás helyett – hogy mások is találkozzanak Vele?

A keresztet átöleli, Anyjával együtt szenved, Simon és Veronika szolgálatát elfogadja. Annál meglepőbb, hogy a részvevő könnyeket visszautasítja. Jó, hogy ez a visszautasítás mellbever. Egyébként könnyen úgy hinnénk: köszönje meg Isten, hogy szóba állunk Vele.

/Thomas Merton, amerikai trappista szerzetes, lelkiségi író/

Nincsenek megjegyzések: