2012. március 19., hétfő

Keresztút VII.

VII. Stáció: Jézus másodszor esik el a kereszttel

Nem volt elég egyszer, ismét reá nehezednek bűneim terhei: gyengeségem, állhatatlanságom, hiábavaló fogadkozásaim. Hányszor ígértem Néki és önmagamnak: fölegyenesedem és többé nem lépek már oly könnyedén kísértéseim csapdájába. Ó, meddig tart még, hogy újra és újra – szinte már megszokott – százszor is meggyónt vétkeimre kérem a gyóntatószékben Isten irgalmas bocsánatát?

Pál apostol szava: „Én nem dicsekszem mással, mint Jézus Krisztus keresztjével.” Nekem sincs kisebbségi érzetem azért, mert hiszek, mert vallásos vagyok. És nem szégyenlem, hogy kereszted jelét hordozom.

/Thomas Merton, amerikai trappista szerzetes, lelkiségi író/


Nincsenek megjegyzések: