2011. augusztus 29., hétfő

Zugliget, Szent Család PlébániatemplomAz oltárkép a szentély falát burkoló gyönyörű mozaik. Ez Kelet-Európa legnagyobb mozaikalkotása, Zsellér Imre munkája. A Szent Családot ábrázolja: középen a megdicsőült Krisztus, a családok királya, balra édesanyja, a boldogságos Szűz, jobbra nevelőatyja, Szent József. Előttük Szűz Mária szülei: Szent Joachim és Anna. Angyalok veszik őket körül, akik Krisztus kínszenvedésének eszközeit tartják kezükben. Három angyal, a Hit, a Remény, és a Szeretet jelképei szalagra írva tartják Kempis Tamás mondatát: Quid quid Deus non est, nihil est et pro nihilo computari debet. Magyarul: Ami nem Isten, az semmi és semminek is kell tartani. Azaz: Csak Isten bírja a létet önmagában, és Ő ad minden létezőnek értelmet.

(Forrás: http://www.zugligetiszentcsalad.hu )

2011. augusztus 28., vasárnap

Sixtusi Kápolna forever! :-)


Hát igen... a Vatikánnak erről a kis csekélységéről :-) önmagában lehetne egy blogot írni - mint ahogy írtak már sok könyvet és egyéb okos dolgokat is. A delphoi szibilla c. részlet szerintem sokaknak ismerős. A szibillák a klasszikus ókor jósnői voltak, akik állítólag megjósolták Krisztus eljövetelét. A delphoi szibilla megjövendölte, hogy prófétát szül majd a szűz, aki férfit azelőtt nem ismert.

2011. augusztus 27., szombat

A Vitruvius tanulmány

Leonardo da Vinci vázlata (cca. 1487-ből) az emberi test méretarányait igyekezett felmérni és megmutatni. Elnevezése az I.e. I. században élt építészre, Marcus Vitruvius Pollio-ra utal, aki szerint az építész/művész által megalkotott szabályok az emberi test harmóniáján alapuló törvényszerűségeket követik.

Vitruvius egész konkrétan meghatározta az emberi test méreteit (még nem "ellenőriztem", de bemásolom ide a Wikipediából, el lehet vele szórakozni): 4 ujj tesz ki 1 tenyeret, és 4 tenyér tesz ki 1 lábat, 6 tenyér tesz ki 1 könyököt; 4 könyök teszi ki egy ember magasságát. Ezen túl 4 könyök tesz ki egy lépést, és 24 tenyér tesz ki egy embert. Az ember kinyújtott karjainak hossza megegyezik a magasságával. A haja tövétől az álla hegyéig terjedő szakasz egytizede a magasságnak; az álla hegyétől a feje tetejéig terjedő szakasz egynyolcada a magasságának; a mellkasa tetejétől a haja tövéig egyhetede az egész embernek. A könyöktől az ujjhegyig az egyötöde az embernek; és a könyöktől a hónalj hajlatáig egynyolcada az embernek. A teljes kézfej az egytizede az embernek. Az áll hegyétől az orrig, illetve a hajtőtől a szemöldökig terjedő távolsága egyforma, s a fülhöz hasonlóan az arc egyharmada.”

A témával kapcsolatban érdemes még megismerni az aranymetszés kifejezést: olyan arányosságot jelent, amely megjelenik a természetben, így az emberi testben, a csigák mészvázában, és számtalan helyen. Továbbá megjelenik a művészetekben, az építészetben, egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között (piramisok, reneszánsz épületek, stb...), de alkalmazzák a fotográfiában, a kalligráfiában és még rengeteg helyen, amire nem is gondolnánk.

Az aranymetszésnek (értéke 1,618) számos érdekes matematikai tulajdonsága van. Aki rossz lesz, annak elküldöm e-mailen. :-P :-)

2011. augusztus 26., péntek

Pantokrátor Krisztus

Torcello, mozaik, 12. század vége


A Magyar Szent Korona

A pantokrator görög eredetű szó, jelentése mindenható, a mindenség ura. Az ikonográfiában a "Pantokrátor Krisztus" kifejezés egy bizonyos ábrázolásmódra vonatkozik: jellegzetessége a szemlélőre egyenesen kitekintő Krisztus, aki jobb kezével áldást oszt, baljában pedig az Evangéliumot tartja. A pantokrátor ábrázolás Jézus Krisztus isteni mivoltát, a világ fölötti megváltó uralmát hangsúlyozza.

2011. augusztus 25., csütörtök

Nepomuki Szt János

(Szymon Czechowicz, lengyel festő)

Nepomuki Szt János Csehország, valamint a folyók, hidak, halászok, vizimolnárok védőszentje, a gyónási titok mártírja. (1340/50 - 1393) Pap volt és egyházjogász. Igen bonyolultak voltak az egyházi-politikai viszonyok abban az időben (is), a történészek szerint IV. Vencel király haragját mégis főképpen az váltotta ki, hogy N. János, aki a királyné gyóntatója volt, nem szegte meg a gyónási titoktartásra tett fogadalmát, bárhogy fenyegetőzött is a féltékeny király. Állítólag főképpen emiatt fogatta el őt, kínoztatta meg, majd Prágában a Károly hídról a Moldva folyóba dobatta.

Gyönyörű síremléke a Szt Vitus Székesegyházban van, vízbe vetésének pontos helyét pedig rézkereszt jelzi a hídon. (Csak azért tettem ide a képét, hogy aki arra jár, keresse meg! :-) )

Szt IX. Lajos király és El Greco


El Greco képén Szt IX. Lajos király látható (1215 - 1270. augusztus 25.), egyik kis apródjával. Igazi lovagkirály volt ő, két keresztes hadjáratban is részt vett, uralkodása alatt Franciaország Európa vezető nagyhatalmává vált. Nagyszerű ember volt, nagyon sok mindent lehet olvasni róla az interneten és egyéb forrásokban. Ami a képpel kapcsolatban érdekes, az egyrészt a királyságát és katonaságát egyszerre ábrázoló ruházat. Másrészt a jobb kezében tartott, az uralkodásra utaló stilizált jogar. A stilizáltság a hosszúságában (pásztorbot) és a kézfej-szerű végződésben mutatkozik: a kéz (jobb, Szt Jobb) az Istentől kapott hatalom jele. A zsoltárokban sok ilyen utalást találunk: „A te jobbod, Isten, csodát művelt, a te jobbod erőt cselekedett...” – Ha sima jogar lenne, könnyű lenne megismerni, ezek miatt a stilizált jegyek miatt nehéz. *

Istenünk, ki Szent Lajos királyt a földi uralkodás gondjaiból a mennyek országának dicsőségébe emelted, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy földi életünkben végzett szolgálatainkkal mi is örökkévaló országodat keressük!

*Milyen jó, ha van az embernek egy teológiát végzett bérmaanyja, aki mindezt elmagyarázza. :-)

2011. augusztus 24., szerda

Az "igen", amely megváltoztatta a világot

Az angyali üdvözlet
(Fra Angelico, 1387-1455.)

(Orosz ikon, XII. sz.)

(Gustav Doré, 1832-1883.)


(Balogh Zsófia)

(Rubens 1577-1640.)

1. Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes. Így üdvözlé az angyal a szép Szűz Máriát, Krisztusnak választott anyját. 2) Úr van teveled, mert áldott asszony vagy. Íme fogadsz fiat, akin fogsz örülni, menny és föld álmélkodni. 3) Óh, angyal, úgy mond: Miként lehet ez? Mert szűz leány vagyok, férjet nem ismerek. 4) A Szent Léleknek reád száll ereje. Mert miként a harmat reggel száll a földre, úgy lészen az ő szülése. 5) Angyal szavának hívén a sz. szűz magát megalázza, szolgálónak vallja, legyen úgy mint szavad mondja.

(Arany Korona Imádságos Könyv, 1855.)


Szent Bertalan napján


Bertalan apostol Jézus 12 tanítványának egyike. János evangéliuma Nátánelnek is nevezi. Keveset tudunk róla: Krisztus halála után előbb Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot, ördögűzőként tartották számon. Utóbbi helyen lett Krisztus vértanúja: előbb megnyúzták, majd lefejezték 60 körül. Nem véletlen, hogy csizmadia-céhek és szűcsök választották őt védőszentül. Michelangelo úgy ábrázolja az apostolt a Sixtusi Kápolnában, amint egyik kezében kést, a másikban saját bőrét tartja, a bőrre pedig a mester saját arcképét festette. 1568-ban vették fel a római naptárba az ünnepét augusztus 24-re.

Vele kapcsolatban ismerős lehet még Szent Bertalan éjszakája, a francia vallásháborúk egyik legnevezetesebb eseménye. 1572. augusztus 23-ról 24-re virradó éjszakán a békülési célzattal Párizsba gyűlt hugenották (francia reformátusok) nagy részét a király beleegyezésével lemészárolták.

2011. augusztus 20., szombat

Augusztus 20.

Szűkebb hazám, Telki temploma Szent István nevét viseli. Oltárképét Falkoner József budai festő készítette 1803 körül, amelyen a király éppen Szűz Mária és a kis Jézus oltalmába ajánlja Magyarországot, felkínálva a koronát és a királyi jogart. Amit még érdemes észrevenni: Máriát sokszor ábrázolják 12 csillagból álló koronával mint itt is: egyszerre jelenti az ószövetségbeli 12 törzset, és az újszövetségbeli 12 apostolt. Ja, és persze angyalkák is vannak, a kis pufók képükkel. :-)

Az alábbi pedig a budapesti Szt István Bazilika oltárképe, Benzúr Gyula alkotása ugyanebben a témában néhány évtizeddel későbbről, mint ahogy ezt örökíti meg az Egri Bazilika oltárképe is - és gondolom még sok más festmény az országban.

(Foto: Wikipédia)

2011. augusztus 19., péntek

Szent Bernát

Halálának évfordulóján, augusztus 20-án lenne az emléknapja, de Magyarországon augusztus 19-én ünnepeljük az egyháztörténet egyik legfontosabb személyiségét, Clairvauxi Szent Bernátot. 1091-ben született, 1153-ban halt meg a francia ciszterci szerzetes, majd apát, hittudós. Nagy hatású szónok volt, aki európai jelentőségű eseményekben játszott főszerepet, sokat tett a ciszterci rend elterjedéséért. Óriási karizmatikus erejének tulajdonítható, hogy egyre többen léptek be a rendbe, munkájának köszönhetően egyre több apátságot alapítottak. 1174-ben avatták szentté.

Az ismeretlen mester képe az 1500-as évekből a "Szent Bernát látomása" címet viseli. Azt a legendát ábrázolja, mikor Bernát, a Mária-kultusz egyik nagy kezdeményezője egy szoptató Madonnát ábrázoló oltár-szoborhoz fohászkodott. Megkérte Őt, „Mutasd meg, hogy anya vagy…” (Monstra te esse matrem…) Ekkor a szobor megelevenedve tejet fröccsentett Bernát ajkára. Ezért nevezik e jelenetet Lactatio-nak. (Forrás: http://www.keresztenymuzeum.hu/)

2011. augusztus 18., csütörtök

Sziklás Madonna


Leonardo da Vinci két képe is viseli ugyanezt a címet: a korábbit (1483-86) a Louvre-ban, a későbbit (1491-1508) Londonban őrzik. A kép szerint a Heródes elől Egyiptomba menekülő Szent Család útközben egy sziklás barlangban talált menedéket, Mária és a gyermek Jézus itt találkozott Keresztelő Szent Jánossal és a védelmére rendelt angyallal. Voltak viták a tekintetben, hogy melyik gyermek Jézus és melyik János. Valószínűleg Mária jobb oldalán, karja ölelésében helyezkedik el János, aki a második változaton a hosszú keresztet tartja, összekulcsolt kezével pedig Jézus felé fordul, aki előttük ül, kezét áldásra emelve.

Mária szép arcát több vázlaton is megtalálhatjuk, így La Scapigliata c. képen, amelyet Parmában őriznek (és nekem is lóg belőle egy a nappaliban - 5 euros velencei beszerezés. :-) ).


Nagyboldogasszony, augusztus 15.

Nagyboldogasszony napját - Mária mennybemenetelét - augusztus 15-én ünnepli a katolikus egyház. A hagyomány szerint Jézus három nappal előbb tudatta anyjával halálának óráját, akit elszenderülése után egy sziklasírba temettek az Olajfák hegyén. Temetésére az apostolok felhőkön érkeztek a föld különböző tájairól. Tamás csak harmadnapra jelent meg, és mivel látni akarta az elhunytat, kinyitották a sírt. A test azonban már nem volt ott, és miközben az apostolok ezen álmélkodtak, angyali énekhangot hallottak, és meglátták Mária testét, amint romlatlanul az égbe emelkedik. Fiához hasonlóan, testben és lélekben egyaránt a mennyországba jutott.

"Természetesen" erről rögtön Tiziano Assunta c. gyönyörű oltárképe jut eszembe a Frariban, amelyre a festőzseni 1516-ban kapott megrendelést. A képen alul az apostolok izgatott csoportja látható, középen Mária a körülötte repdeső és az Őt mennybe emelő angyalokkal, felül pedig a rá várakozó Atyaisten.


Érdekes lehet számunkra, hogy az Esztergomi Bazilika oltárképe az Assunta másolata: Michelangelo Grigoletti olasz művész épp csak az alakokat csoportosította egy kicsit másképpen, amikor eleget téve a konkrét megrendelésnek, elkészítette a festményt mintegy háromszáz évvel Tiziano után. Viszont azt érdemes tudni, hogy ez a világ legnagyobb egy darab vászonra festett oltárképe (13,5x6,6m).